1. Siuntėjas ar gavėjas (toliau “klientas”) užpildo “Užsakymo formą” puslapyje http://autolukas.lt/uzsakymo-forma/ Laukelyje “krovinio informacija” nurodomas siuntos pobūdis ir svoris, (ši informacija pageidautina, nes mažina bereikalingą susirašinėjimą).
2. Koordinatorius, žinodamas užsakymo detales iš užsakymo, suderina preliminarias kainas su klientu, įtraukia užsakymą į maršrutą.
3. Klientas patvirtina užsakymą – elektroniniu paštu autolukass@gmail.com, arba žodžiu.
4. Koordinatorius vieną parą iki krovinio paėmimo/perdavimo praneša klientui apytikslį atvykimo laiką.
5. Vairuotojas paskambina valandą iki atvykimo.
6. Ant krovinio siuntėjas užrašo (arba priklijuoja lapą) su gavėjo adresu, vardu, tel. numeriu (galima atspausdinti ir užklijuoti užsakymo lapeli.) Sutartu laiku paimamas krovinys.
7. Vairuotojas įgaliotas tartis su klientu kitą kainą, jei deklaruotas krovinys keičiamas – didinamas/mažinamas svoris, pakuočių skaičius.
8. Pergabenamas krovinys. Vairuotojas paskambina valandą iki atvykimo, suderina krovinio atvežimo, perdavimo laiką.
9. Perduodamas krovinys. Atsiskaitoma už paslaugą.